17.03.2017 10:48:28
!!! 8 964 !
17.03.2017 10:35:33
- - - 13 570 !
17.03.2017 10:24:16
- - - 4 875 !
17.03.2017 10:03:33
! - - !
01.03.2017 09:38:53
- () - 2 670 !
28.02.2017 16:21:59
- 9 085 !
23.01.2017 10:59:08
- !
12.01.2017 13:49:31
!
10.01.2017 12:47:13
- - 1 890 !
09.01.2017 17:10:14
````!
[ ]

.
. , 133
-, 08.00 20.00

+7 978 735 81 61,
+7 3652 27 23 77,
+7 3652 54 92 81

mavs@kiyaviakrym.com
.
. , 22/2
-, 08.00 20.00

+7 978 75 20 600,
+7 3652 27 21 16,
+7 3652 24 82 11

simfer@kiyaviakrym.com
.
. , 1/7
-, 08.00 19.00,
13.00 - 14.00

+7 978 735 81 63,
+7 3652 27 21 67,
+7 3652 27 01 94

simferbl@kiyaviakrym.com
.
""

-, 08.00 20.00
+7 978 735 81 64,
+7 3652 59 54 17
aeromavs@kiyaviakrym.com

-, 07.00 21.00
+7 978 735 81 65,
+7 3652 24 85 71
glass@kiyaviakrym.com
.
. , 13
-, 08.00 20.00

+7 978 75 20 999,
+7 8692 54 28 29,
+7 8692 54 36 18

sev_all@kiyaviakrym.com
.
. 53/1
-, 09.00 18.00
- 09.00 17.00

+7 978 735 81 66,
+7 36554 5-25-17
bax@kiyaviakrym.com
.
. , 28
-, 09.00 18.00

+7 978 735 82 63,
+7 36563 2 36 69

saki@kiyaviakrym.com
.
. , 10
-, 08.00 19.00

+7 978 735 81 74,
+7 36560 5 70 80,
+7 36560 5 70 10

alushta@kiyaviakrym.com
.
. , 4
-, 08.00 19.00

+7 978 75 20 333,
+7 3654 32 10 66,
+7 3654 32 00 92

yalta@kiyaviakrym.com
.
. , 10
-, 08.00 19.00

+7 978 735 81 72,
+7 3654 23 12 10

yaltapost@kiyaviakrym.com
.
. , 5
-, 08.00 20.00

+7 978 735 81 84,
+7 36562 3 01 32,
+7 36562 3 01 90

feod@kiyaviakrym.com
.
. , 73
-, 09.00 17.00

+7 978 735 81 83,
+7 36566 3 37 32,
+7 36566 3 16 51

sudak@kiyaviakrym.com
.
. , 23
-, 08.00 20.00

+7 978 735 82 61,
+7 36569 3 21 69,
+7 36569 3 05 16

evp@kiyaviakrym.com
.
. , 81
-, 09.00 18.00

+7 978 735 82 62,
+7 36569 2 44 24

kiy_evp@kiyaviakrym.com
.
. , 50/52
-, 09.00 18.00

+7 978 735 81 80,
+7 36561 2 15 37,
+7 36561 6 11 31

kerch@kiyaviakrym.com
.
. , 9
-, 09.00 18.00

+7 978 735 81 82,
+7 36561 2 04 21

kerch_g9@kiyaviakrym.com
.
. , . 36, 4
-, 09.00 18.00


+7 495 718 38 11,
+7 495 718 38 22,
+7 495 718 38 33
moscow@kiyaviakrym.com.
. , 133

+7 978 752 0 800,
+7 3652 248 303,
+7 3652 248 374

tourism@kiyaviakrym.com
Skype: kiyaviakrim
 


.
. , 22/2

+7 978 752 0 700,
+7 3652 54 43 41,
+7 3652 62 11 66,
+7 3652 62 10 30

tour@kiyaviakrym.com
Skype: kiyaviakrym1


.
. , 13

+7 978 752 0 888,
+7 8692 54 44 57,
+7 8692 54 87 19

sevastopol@kiyaviakrym.com
Skype: sevkiyaviakrym